Col·labora

Per a col·laborar amb nosaltres i participar a les activitats tenim unes quotes anuals de socis amb descompte per a families:

  • Quota individual: 300 Kč/any (major d’edat)
  • Quota familiar: 500 Kč/any (dos adults i fills)

La renovació de la quota es realitza al començar l’any.

Inclou el prefix de país
En cas d’escollir soci familiar, escriu els noms de la resta de membres, indicant quins són menors d’edat.