Výlet do Benátek nad Jizerou


22. listopadu 2014 jsme se vydali na druhý česko-katalánský výlet. Cílem bylo město Benátky nad Jizerou, které leží asi 50 kilometrů severozápadně od Prahy. Vyjeli jsme z autobusového nádraží na Černém mostě a přibližně za čtyřicet minut jsme dorazili do Benátek nad Jizerou – Ovčína. Zastávka Ovčín se nachází mezi městy Benátky nad Jizerou a Benátky nad Jizerou – Dražice. Měli jsme tak na dosah dva zajímavé cíle – hrad Dražice a historické centrum Benátek nad Jizerou.zámek

Hrad Dražice se nachází na skalnatém ostrohu na pravém břehu řeky Jizery. Byl založen ve 13. století Řehořem z Litovic. V 15. století však vyhořel a i přesto, že byl opraven, přestal být ve 20. letech 16. století sídlem vrchnosti a začal chátrat. Do dnešní doby se bohužel dochovaly pouze zbytky původního velkého paláce a okna kaple.


hrad

 

 

 

Poté jsme se vydali podél řeky do Benátek nad Jizerou. Město je administrativně rozděleno na Staré Benátky a Nové Benátky. Nové Benátky pochází ze 14. století a nejvýznamnějšími památkami kostel sv. Máří Magdalény kaple sv. Rodiny a areál zámku. Všechny tři pamětihodnosti jsme při procházce městem navštívili.

Kostel sv. Máří Magdalény byl postaven v 16. století v pozdně gotickém (jagellonském) stylu. Později byl kostel rekonstruován a obohacen o barokní prvky.

Kaple sv. Rodiny se nachází přímo na hlavním náměstí. Byla vybudována v 18. století a sloužila náboženským účelům, poté ale byla odsvěcena, přestavěna a sídlili zde městští úředníci. V současnosti je kaple opět slouží církevním účelům.

Zámek pochází z 16. století, kdy ho nechal vystavět Fridrich z Donína. Fridrich původně bydlel na dražickém hradě, který ale už nevyhovoval požadavkům na bydlení. Fasáda zámku je vyzdobena sgrafity. Později bylo přistavěno nové, barokní křídlo a hospodářská stavení. Současná podoba zámku pochází ze 17. století, kdy byl zámek zrekonstruován po požáru. Dnes v něm sídlí městský úřad a pobočka Okresního muzea Mladá Boleslav. Za zmínku stojí také skutečnost, že zde pobýval Tycho Brahe, který si na zámku zřídili observatoř.

Po prohlídce města jsme se v jedné z místních restaurací naobědvali a poté jsme vyrazili směrem k benáteckému autobusovému nádraží, odkud jsme pokračovali zpět do Prahy.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *