Assemblea 2017

Casal

Continuïtat i creixement

El 30 de gener de 2018 es va celebrar l'assemblea anual del Casal. El nombre de socis adults ja ataca la cinquantena de persones. A Txèquia sempre serem un assumpte menor, comparat amb comunitats amb més tradició que la catalana i més gent expatriada.

El president sortint, Carles Noguera, va llegir l'informe del salt qualitatiu del 2017: creixement de socis, concerts, castellers el juny i inici d'activitats per a famílies amb nens petits. L'informe va ser aprovat per unanimitat: una relació de fets és inobjectable, i de fet s'ensumava en l'ambient la voluntat de continuïtat, perquè l'Assemblea va interessar gairebé tota la massa social, la qual o bé va fer acte de presència, o bé va delegar el vot.

El Casal té novetats per al cinquè any. La revista KAZAL s'afegeix a les iniciatives del Casal, amb la pretensió de ser clau per donar cos al relat de l'organització. La dinàmica és bona: en aquest número ja hi ha col·laboració de socis més enllà dels impulsors inicials, i hi ha una apertura a gent de fora, perquè reconèixer que hi ha vida catalanotxeca al país més enllà de l'organització era un ajustament a la realitat que calia fer.

Cada mes tindrem l’oportunitat de demostrar que el Casal i la revista són sostenibles. Volem crear, en tant que gent expatriada i organitzada, contingut digital, i per tant compartible, a través d’una revista. Volem crear sinergies amb els pocs recursos disponibles, que complementint i multipliquin els esforços fets a les xarxes socials. “Ser del Casal” serà una experiència reforçada amb un contingut digital que té el potencial de mantenir cohesionats gent i grups diversos, agrupats sota el paraigua del Casal.

La situació política catalana influeix. La subvenció anual concedida no ha arribat i, de moment, aquests diners continuaran faltant per molt color que es posi al vocabulari de la indignació. El Casal podrà superar aquesta falta d'ajuts perquè, malgrat el creixement, s’ha mantingut econòmicament sostenible. La suma que falta al balanç no és exorbitant i pot ser assumida per la massa social si així es decideix.

La dimensió jurídica, la dinàmica institucional i burocràtica, els actes com l'assemblea són necessaris per a la viabilitat d’una entitat social, però no són suficients ni són l’essencial. L’autèntica vida del Casal i el que en garanteix la continuïtat són les activitats de cada mes, de cada setmana, el relat fet a les xarxes i el contingut digital de cada revista. I tot això depèn de tenir una massa crítica de compromís personal dels socis.📌Praga, #Notícies, #Assemblea